Phụ kiện ống nhựa PPR - www.suhino.com

foto1
Tinh tế
foto1
Sang trọng
foto1
Mạnh mẽ
foto1
Phong cách
foto1
Sáng tạo
A.Hoài: 0918-444-164
support@suhino.com

Nhập nội dung tìm kiếm

Phụ kiện ống nhựa PPR

 • phu_kien_PPR_nut_nap_bit Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_nut_nap_bit

  Nút Bịt PPR - Nắp Bịt PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50-Ø63

 • Nút Bịt PPR - Nắp Bịt PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50-Ø63

 • phu_kien_PPR_tee_ren_ngoai Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_tee_ren_ngoai

  Tee ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4

 • Tee ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

 • phu_kien_PPR_nut_bit_ren_ngoai Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_nut_bit_ren_ngoai

  Nút bịt ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Thông Số: Ø20-Ø25

 • Nút bịt ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Thông Số: Ø20-Ø25

 • phu_kien_ppr_tee_deu Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_tee_deu

  Tee đều PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20 - Ø25 - Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø110

 • Tee đều PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20 - Ø25 - Ø32 - Ø40 ...

 • phu_kien_ppr_noi_thang Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_noi_thang

  Nối thẳng - Măng sông PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50-Ø63-Ø75-Ø90-Ø110

 • Nối thẳng - Măng sông PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: ...

 • phu_kien_PPR_rac_co_han Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_rac_co_han

  Raco nhựa PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50

 • Raco nhựa PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50

 • phu_kien_ppr_mang_song_noi_ren_trong Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_mang_song_noi_ren_trong

  Nối - măng sông ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4 - Ø25-32x1 - Ø40x1.1/4 - Ø50x1.1/2 - Ø63x2

 • Nối - măng sông ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

 • phu_kien_ppr_noi_ren_ngoai Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_noi_ren_ngoai

  Nối - măng sông ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4 - Ø25-32x1 - Ø40x1.1/4 - Ø50x1.1/2 - Ø63x2

 • Nối - măng sông ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

 • phu_kien_ppr_con_thu_noi_giam Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_con_thu_noi_giam

  Nối giảm - côn thu PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->Ø20 - Ø32->20/25 - Ø40->20/25/32 - Ø50->20/25/32 - Ø63->25/32/40/50 - Ø75->40/50/63 - Ø90->50/63/75 - Ø110->63/75/90

 • Nối giảm - côn thu PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->Ø20 - Ø32->20/25 ...

 • phu_kien_PPR_tranh Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_tranh

  Nối Tránh PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50-Ø63

 • Nối Tránh PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20-Ø25-Ø32-Ø40-Ø50-Ø63

 • phu_kien_ppr_rac_co_ren_ngoai Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_rac_co_ren_ngoai

  Raco ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x3/4 - Ø23x1 - Ø40x1.1/4 - Ø50x1.1/2 - Ø63x2

 • Raco ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x3/4 - ...

 • phu_kien_ppr_rac_co_ren_trong Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_rac_co_ren_trong

  Raco ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x3/4

 • Raco ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x3/4

 • phu_kien_PPR_co_90 Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_co_90

  Co 90 - Cút 90

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20 - Ø25 - Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø110

 • Co 90 - Cút 90

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20 - Ø25 - Ø32 - Ø40 ...

 • phu_kien_PPR_co_thu_90 Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_co_thu_90

  Co giảm - Côn thu 90

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->20 - Ø23->20 - Ø32->25

 • Co giảm - Côn thu 90

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->20 - Ø23->20 - ...

 • phu_kien_ppr_cut_ren_trong_co_ren_trong Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_cut_ren_trong_co_ren_trong

  Co - Cút ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4 - Ø32x1

 • Co - Cút ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

 • phu_kien_ppr_cut_ren_ngoai_co_ren_ngoai Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_cut_ren_ngoai_co_ren_ngoai

  Co - Cút ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4 - Ø32x1

 • Co - Cút ren ngoài PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

 • phu_kien_ppr_tee_thu Xem nhanh
  • phu_kien_ppr_tee_thu

  Tee thu PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->Ø20 - Ø32->20/25 - Ø40->20/25/32 - Ø50->20/25/32 - Ø63->25/32/40/50 - Ø75->40/50/63 - Ø90->50/63/75 - Ø110->63/75/90

 • Tee thu PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø25->Ø20 - Ø32->20/25 ...

 • phu_kien_PPR_tee_ren_trong Xem nhanh
  • phu_kien_PPR_tee_ren_trong

  Tee ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - Ø25x3/4

 • Tee ren trong PPR

  Xuất Xứ: Chính Hãng Suhino - Chất Liệu: Nhựa PPR - Màu sắc: Xanh, Trắng Thông Số: Ø20x1/2 - Ø25x1/2 - ...

  Công trình thi công

  Copyright © 2018 SUHINO. All rights reserved.
  Mọi thông tin, bài viết, hình ảnh trên website này thuộc bản quyền của Suhino.
  Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn từ Suhino nếu sử dụng thông tin, hình ảnh trên website này.